Gờ giảm tốc 011

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

Kích thước : 500x 100x 15mm

                    L x W x H

Trọng lượng : 2,6kg/ cái

 

Kích thước : 500x 100x 15mm

                    L x W x H

Trọng lượng : 2,6kg/ cái