Chặn lùi xe 002

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 Có 2 loại

- Chặn lùi xe bằng nhựa

Kích thước : 550x160x95mm

Trọng lượng : 3,4kg

- Chặn lùi xe bằng nhựa

Kích thước : 550x160x100mm

Trọng lượng : 5,2kg

 Có 2 loại

- Chặn lùi xe bằng nhựa

Kích thước : 550x160x95mm

Trọng lượng : 3,4kg

- Chặn lùi xe bằng nhựa

Kích thước : 550x160x100mm

Trọng lượng : 5,2kg