Gờ giảm tốc 008

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

 

Kích thước : 1000x 330x 42mm

                    L x W x H

Trọng lượng : 11kg/ cái