Đinh đường nhôm

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

Có 2 loại

Loại 1

- Kích thước : 21 x104 x 104mm

Một mặt phản quang

Loại 2

- Kích thước : 21 x104 x 104mm

2  mặt phản quang

 

Có 2 loại

Loại 1

- Kích thước : 21 x104 x 104mm

Một mặt phản quang

Loại 2

- Kích thước : 21 x104 x 104mm

2  mặt phản quang