Chặn lùi xe 003

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

 

Kích thước : 500x 150x95mm

                    L x W x H

Trọng lượng : 2,6kg/ cái