Nút tai Sperian Max 30

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Xuất xứ : Pháp 

NRR: 33dB

Tiêu chuẩn : EN 352-2: 2002

Xuất xứ : Pháp 

NRR: 33dB

Tiêu chuẩn : EN 352-2: 2002