Nút tai Sperian Max 1

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Chất liệu silicon, hình quả chuông, không dây

Độ giảm ồn : 33dB

Chất liệu silicon, hình quả chuông, không dây

Độ giảm ồn : 33dB