Nút tai 3M1100

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Xuất xứ : Mỹ 

Thiết kế hình búp măng khít với mọi hình dáng vành tai 

NRR: 29db

Xuất xứ : Mỹ 

Thiết kế hình búp măng khít với mọi hình dáng vành tai 

NRR: 29db