Bình chữa cháy CO2 MT2

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Bình chữa cháy CO2
-Dung tích: 2 Kg
 -Nhóm chữa cháy: BC & Electrical
 -Thời gian phun: 8 giây
 -Khoảng cách phun: 1,5 m
 -Tiêu chuẩn sản xuất: China
 -Màu sơn: đỏ
 -Suất xứ: SJ-China
- Bình c

Bình chữa cháy CO2
-Dung tích: 2 Kg
 -Nhóm chữa cháy: BC & Electrical
 -Thời gian phun: 8 giây
 -Khoảng cách phun: 1,5 m
 -Tiêu chuẩn sản xuất: China
 -Màu sơn: đỏ
 -Suất xứ: SJ-China
- Bình c