Bình bột chữa cháy BC MFZ8

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

Bình bột chữa cháy BC MFZ8
-          Sức chứa (kg): 8±0.16
-          Hiệu quả phun (s): ≥ 12
-          Phạm vi phun: m ≥ 5
-    ...

 

Bình bột chữa cháy BC MFZ8
-          Sức chứa (kg): 8±0.16
-          Hiệu quả phun (s): ≥ 12
-          Phạm vi phun: m ≥ 5
-          Nhiệt độ hoạt động: 20~25
-          Phân loại : 22B, 4A