Bình bột chữa cháy ABC MFZL8

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

Bình bột chữa cháy ABC MFZL8
-  Dung lượng (kg): 8 ± 0.15
-  Áp lực làm việc (MPa): 1.2
-  Hiệu quả thời gian xả (s): ≥ 9
-  Bảo vệ bán kính (m): ≥ 4.0
-  Nhiệt độ...

 

Bình bột chữa cháy ABC MFZL8
-  Dung lượng (kg): 8 ± 0.15
-  Áp lực làm việc (MPa): 1.2
-  Hiệu quả thời gian xả (s): ≥ 9
-  Bảo vệ bán kính (m): ≥ 4.0
-  Nhiệt độ hoạt động: -10oC –  55oC
-  Cô