Găng tay chống rung

Liên hệ


Mô tả :

Constructo 2243

Product Description

Cotton glove
Latex grip

EN 388
2243
Product sheet:  constructor-en.pdf

Vinyl Glove

Liên hệ