Găng tay vinyl

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Sử dụng 1 lần
Chất liệu: 100% vinyl
Tiêu chuẩn phòng sạch:
ISO 9001:2000
Class 10, 100,...
Sử dụng 1 lần
Chất liệu: 100% vinyl
Tiêu chuẩn phòng sạch:
ISO 9001:2000
Class 10, 100, 1000