Tấm chắn bảo vệ mặt 3MH8A

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Xuất xứ : USA

Dùng kèm với tấm chắn bảo hộ W96/ WP96, bán rời

Bảo vệ đầu và mặt cho công nhân trong môi trường kim loại, chế biến gỗ và một số ngành công nghiệp khác 

Tiêu chuẩn : ENSI Z87.1...

Xuất xứ : USA

Dùng kèm với tấm chắn bảo hộ W96/ WP96, bán rời

Bảo vệ đầu và mặt cho công nhân trong môi trường kim loại, chế biến gỗ và một số ngành công nghiệp khác 

Tiêu chuẩn : ENSI Z87.1 -2003