SEA HORSE

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

-  LOẠI VẢI MỀM TỐT , LƯNG TRẮNG CÁT NÂU , THÍCH HỢP CHO CHÀ NHÁM BẰNG TAY

- QUY CÁCH : 4" X 50YD , 6" X 50 YD , 24" X 50 YD 

- ĐỘ HẠT : #80 - #400

-...

 

-  LOẠI VẢI MỀM TỐT , LƯNG TRẮNG CÁT NÂU , THÍCH HỢP CHO CHÀ NHÁM BẰNG TAY

- QUY CÁCH : 4" X 50YD , 6" X 50 YD , 24" X 50 YD 

- ĐỘ HẠT : #80 - #400

- ỨNG DỤNG : CHO GỖ , KIM LOẠI , INOX , ĐÁ