Phao cứu sinh

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
    Phao cứu sinh 2.5 kg phù hợp cho tất cả các loại tàu thuyền và thiết bị thủy sản, được sử dụng bởi các thủy thủ và...
    Phao cứu sinh 2.5 kg phù hợp cho tất cả các loại tàu thuyền và thiết bị thủy sản, được sử dụng bởi các thủy thủ và hành khách để cứu hộ.   
 Phù hợp với Solas 1974-1996 và MSC.81(70)
    đạt tiêu chuẩn TCVN