Mặt nạ 3M 6800

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Xuất xứ: Mỹ

Sử dụng với phin lọc series 6000

Sử dụng...

Xuất xứ: Mỹ

Sử dụng với phin lọc series 6000

Sử dụng nhiều lần, các bộ phận có thể thay thế

Tiêu chuẩn: NIOSH