Kính chống hóa chất NC010

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Khung kính: Chất liệu nhựa 

Khung: Charming xốp

Mắt kính: Bằng thủy tinh hoặc nhựa dầy 

Ứng dụng: công nghiệp chế biến gỗ bụi hóa chất rất thoải mái

Khung kính: Chất liệu nhựa 

Khung: Charming xốp

Mắt kính: Bằng thủy tinh hoặc nhựa dầy 

Ứng dụng: công nghiệp chế biến gỗ bụi hóa chất rất thoải mái