DUPONT TYCHEM F

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Xuất xứ : Dupont

Cấu tạo gồm 4 lớp Tyvek,Lớp phủ polymer, Màng phin, Lớp polymer ngoài cùng

Chống 100% các loại hạt , Axit vô cơ đặc, Chống văng bắn hóa chất lên đến 5 bar

Chống tĩnh điện.

Đạt tiêu chuẩn EN14605,...

Xuất xứ : Dupont

Cấu tạo gồm 4 lớp Tyvek,Lớp phủ polymer, Màng phin, Lớp polymer ngoài cùng

Chống 100% các loại hạt , Axit vô cơ đặc, Chống văng bắn hóa chất lên đến 5 bar

Chống tĩnh điện.

Đạt tiêu chuẩn EN14605, EN ISO 13982-1 , EN 13034, EN 14126 Type 3B, EN 1149-1:1995, EN1073-2