Dây an toàn toàn thân H50

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

Belt: 50mm wide

Chest adjustable belt

Removable waist strap

4 points adjustable mating buckles

Size : extra large size can
be customized

 

 

Belt: 50mm wide

Chest adjustable belt

Removable waist strap

4 points adjustable mating buckles

Size : extra large size can
be customized