Chụp tai JE201

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Phôn giảm ồn, tỷ lệ giảm ồn 27db

Tiêu chuẩn CE EN 352-1, ANSI S3.19

Sản phẩm của Tập Đoàn Super Ching - Đài Loan

Phôn giảm ồn, tỷ lệ giảm ồn 27db

Tiêu chuẩn CE EN 352-1, ANSI S3.19

Sản phẩm của Tập Đoàn Super Ching - Đài Loan